Hệ thống lò dầu tải nhiệt cung cấp một nguồn hiệu quả cho các quá trình đòi hỏi nhiệt độ cao đến 300 ºC. Chi phí vận hành lò dầu tải nhiệt thường ít tốn kém hơn hệ thống lò hơi nước và yêu cầu bảo dưỡng cũng thường ít hơn. Ngoài ra, hệ thống này có hiệu suất nhiệt cao hơn và không làm mất nhiệt vào khí quyển thông qua bẫy hơi và rò rỉ như trong hệ thống lò hơi. 

Lò dầu tải nhiệt tầng sôi là kiểu lò dầu tải nhiệt có buồng đốt kiểu tầng sôi tuần hoàn, đốt than, trấu, viên nén, vỏ hạt, mùn cưa, dăm bào...
Lò dầu tải nhiệt ghi xích là kiểu lò dầu tải nhiệt có buồng đốt kiểu ghi xích, đốt than, trấu, viên nén, vỏ hạt, mùn cưa, dăm bào...
Lò dầu tải nhiệt ghi tĩnh là loại lò dầu tải nhiệt có buồng đốt kiểu ghi tĩnh
Lò dầu tải nhiệt đốt dầu, gas là kiểu lò dầu tải nhiệt dùng dầu FO, DO hay gas LPG, CNG, Biogas làm nhiên liệu đốt
Chat facebook
Nhắn tin zalo
Gọi điện thoại