BÌNH GIÃN NỞ KHỬ KHÍ DẦU TẢI NHIỆT

Bình giãn nở khử khí của công ty Enthalpy chế tạo là một thiết bị 2 trong 1 tức là vừa để dầu giãn nở, vừa dùng để khử khí . Ưu điểm đặc biệt của bình giãn nở khử khí của Enthalpy là thiết bị làm nhiệm vụ bù giãn nở dầu, bù dầu hao hụt nhưng không làm trộn lẫn giữa dầu lạnh trong bình giãn nở với dầu nóng trong hệ thống đang hoạt động. Điều này làm dầu tải nhiệt trên bình giãn nở không bị tăng cao, giảm tổn thất nhiệt, tăng tuổi thọ dầu tải nhiệt.
Công suất
Giá
1 vnđ1,000,000 vnđ

Một hệ thống dầu nóng được thiết kế đúng phải có bồn giãn nở có kích thước phù hợp với thể tích giãn nở của dầu trong hệ thống. Khi lựa chọn một bồn giãn nở, cần được xem xét đến tất cả các thông số về thể tích dầu trong hệ thông (gồm cả dầu điền ban đầu trong bồn giãn nở), nhiệt độ hoạt động và hệ số giãn nở nhiệt của chất lỏng. 

Bởi vì các loại dầu nhiệt giãn nở ở mức độ khác nhau, công suất bồn giãn nở luôn luôn cần được phù hợp với các dầu trước khi nạp vào hệ thống.

Bình giãn nở phải chứa được 20% tổng thể tích dầu trong hệ thống đường ống.

Bình giãn nở đặt cao hơn điểm cao nhất của hệ thống tối thiểu là 1m thường cao khoảng (8m)

Bình giãn nở khử khí giúp loại bỏ khí trong thiết bị, đảm bảo thông số thiết bị đo chính xác, tránh hiện tượng xâm thực bơm, làm dòng chảy dầu tải nhiệt liên tục đảm bảo bề mặt hấp thụ nhiệt luôn thấp, do đó không làm quá nhiệt dầu, tránh bị oxy hóa, giúp kéo dài tuổi thọ dầu tải nhiệt.

Bình giãn nở khử khí của công ty Enthalpy chế tạo là một thiết bị 2 trong 1 tức là vừa để dầu giãn nở, vừa dùng để khử khí. Ưu điểm đặc biệt của bình giãn nở khử khí của Enthalpy là thiết bị làm nhiệm vụ bù giãn nở dầu, bù dầu hao hụt nhưng không làm trộn lẫn giữa dầu lạnh trong bình giãn nở với dầu nóng trong hệ thống đang hoạt động. Điều này làm dầu tải nhiệt trên bình giãn nở không bị tăng cao, giảm tổn thất nhiệt, tăng tuổi thọ dầu tải nhiệt.

Chat facebook
Nhắn tin zalo
Gọi điện thoại