Lò khí nóng (lò cấp gió nóng) hoạt động theo nguyên lý như sau:

Không khí có nhiệt độ thấp sẽ được quạt máy thổi vào lò sấy. Tại lò sấy, không khí nhận nhiệt năng từ các sản phẩm cháy trong buồng đốt thông qua các vách trao đổi nhiệt (trao đổi nhiệt gián tiếp). Không khí sẽ tăng nhiệt độ khi nhận nhiệt từ lò sấy và được dẫn đến thiết bị tiêu thụ nhiệt thông qua các đường ống dẫn gió nóng. 

 

Lò khí nóng đốt than - củi là lò cung cấp khí nóng dùng than hoặc củi làm nhiên liệu đốt. Thường loại lò này dùng kiểu gián tiếp tức là không khí nóng nhận năng lượng nhiệt từ quá trình cháy gián tiếp qua vách lò.
Lò khí nóng đốt dầu DO, FO, hoặc khí gas BIOGAS, LPG, CNG là một thiết bị đốt cháy nhiên liệu khí - lỏng để tỏa nhiệt làm nóng không khí một cách gián tiếp qua vách lò hoặc trực tiếp lấy hỗn hợp khói - không khí nóng có nhiệt độ và lưu lượng theo yêu cầu.
Chat facebook
Nhắn tin zalo
Gọi điện thoại